Oferta

Zapraszam do współpracy

Prowadzę warsztaty i konsultacje społeczne na temat rozwiązań przestrzennych, działań rewitalizacyjnych i Budżetu Obywatelskiego w całej Polsce. Ogromną satysfakcje daje mi praca w grupie multidyscyplinarnej, w której każdy prezentuje inny zakres kompetencji i wiedzy, a efekty działań są często kompleksowe i spektakularne. Pracuje z: dziećmi, seniorami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi