Sylwia Widzisz-Pronobis

Jestem architektką i urbanistką, animatorką kultury, animatorką społeczna pracując przez 15 lat jako architektka i działaczka społeczna wypracowałam wiedzę i doświadczenie w specjalności - projektowanie partycypacyjne z lokalnymi społecznościami. 2002- 2010 studiowałam na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej kierunku Architektura i Urbanistyka, którą ukończyłam projektem dyplomowym na temat rewitalizacji obszaru po dawnej KWK Rozbark w Bytomiu. Ukończyłam studia Podyplomowe na SWPS w Katowicach na kierunku Trener treningu interpersonalnego – zaawansowane narzędzia trenerskie. Jestem absolwentką wielu kursów i szkoleń podnoszących moje kwalifikacje z zakresu projektowania architektonicznego, zarządzania przestrzenią publiczną, badań społecznych, socjologii, psychologii, projektowania rozwiązań innowacyjnych metodą Design Thinking na renomowanych uczelniach i w profesjonalnych ośrodkach naukowo-biznesowych.